A
A
A
A+
A++

O projekcie

Ekspedycja Orląt to 10 dniowy obóz szkoleniowy skierowany do uczniów klas mundurowych, którego głównym celem będzie zdobycie przez młodzież dodatkowej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz uprawnień specjalistycznych przydatnych w Wojsku Polskim. Obóz dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Obóz prowadzony będzie przez instruktorów wojskowych w formie obozu survivalowego w ramach, którego prowadzone będą zajęcia w zakresie sztuki przetrwania - survival połączony z taktyką zieloną, czyli jak przetrwać w lesie, jak szukać pożywienia, jak budować schronienie, metody rozpalania ognia, budowy szałasów, uzdatniania i pozyskiwania wody, izolacja od zimna, jak zbudować ekrany cieplne, jak przetrwać na wrogim terenie, jak pracować w sekcji bojowej, młodzież pozna elementy taktyki tj. manewry w reakcji na kontakt, elementy i organizowanie zasadzki, wejście i wyjście z zasadzki, jak unikać kontaktu z przeciwnikiem, jak się zachować w razie pojmania, co zrobić w trakcie ewakuacji oraz jak się przygotować na sytuacje kryzysowe, jak przygotować plecak ucieczkowy, jak zgromadzić zapasy, gdzie je przechowywać, na co zwrócić uwagę przy wyborze wyposażenia, jak przygotować rodzinę, jak przetrwać w warunkach domowych, w jaki sposób przygotować siebie w czasie sytuacji kryzysowej, jak przygotować żywność, wyposażenie, jak zaplanować ewakuację, jak przetrwać w mieście, na wsi czy terenach podmiejskich. Ponadto w ramach obozu będzie realizowane szkolenie SERE poziomu A, wzbogacone o elementy BLS.


Dodatkowym ważnym aspektem projektu będzie przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego przydatnego w Wojsku Polskim w zakresie sternika motorowodnego, które umożliwiają prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenie łodzi motorowych o długości kadłuba do 12m po wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.


Ekspedycja Orląt 2014


Ekspedycja Orląt 2013


Ekspedycja Orląt 2012

Stowarzyszenie Polska-Świat